PILEGRIMSBYEN TRONDHEIM

I 2030 markerer vi at det er 1000 år siden Olav den Hellige falt i slaget på Stiklestad og ble Norges helgenkonge. Snart etter hans fall startet pilegrimer å oppsøke graven hans, og Trondheim har siden den gang vært Nord-Europas viktigste pilegrimsmål.

 

Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela i Spania er alle viktige pilegrimsbyer som har lange tradisjoner for å være vertskap for tilreisende pilegrimer. De har lyktes i å forene byenes pilegrimstradisjon og byhistorie med lokalt næringsliv i større grad enn det vi til nå har klart her hjemme. Prosjektet Pilegrimsbyen Trondheim har som formål å synliggjøre Trondheim som Norges Pilegrimsdestinasjon og med dette styrke byens historiske identitet. Sammen med små og store aktører i byens kultur og næringsliv, ønsker prosjektet å gi byen et løft for kunnskap om-, synliggjøring av- og betydningen til den historiske hovedstaden Trondheim.  

Prosjektgruppen har gjennomført et forprosjekt fra 2019-2020, som har konkludert med de videre satsningsområdene i mellomrommet mellom kulturhistorie, næringsliv og miljø. Oppdatering om det videre arbeidet kommer. 

 

PROSJEKTGRUPPE

Referansegruppe

ingeborg Collin

INGEBORG COLLIN

Daglig leder

Nidaros Pilegrimsgård

tor inge eikrem, prosjektleder pilegrimsbyen trondheim

TOR INGE EIKREM

Prosjektleder

PETTER FISKUM MYHR

Direktør for Olavsfestdagene

KIRSTEN SCHULTZ

Daglig leder 
Midtbyen Managment

ANNE STRØMMEN

Avdelingsdirektør Publikumsavdelingen
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

JENS STORLI

Olavshallen

Næringsforeningen