top of page

PILEGRIMSBYEN TRONDHEIM

I 2030 markerer vi at det er 1000 år siden Olav den Hellige falt i slaget på Stiklestad og ble Norges helgenkonge. Snart etter hans fall startet pilegrimer å oppsøke graven hans, og Trondheim har siden den gang vært Nord-Europas viktigste pilegrimsmål.

 

Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela i Spania er alle viktige pilegrimsbyer som har lange tradisjoner for å være vertskap for tilreisende pilegrimer. De har lyktes i å forene byenes pilegrimstradisjon og byhistorie med lokalt næringsliv i større grad enn det vi til nå har klart her hjemme. Prosjektet Pilegrimsbyen Trondheim har som formål å synliggjøre Trondheim som Norges Pilegrimsdestinasjon og med dette styrke byens historiske identitet. Sammen med små og store aktører i byens kultur og næringsliv, ønsker prosjektet å gi byen et løft for kunnskap om-, synliggjøring av- og betydningen til den historiske hovedstaden Trondheim.  

Prosjektgruppen har gjennomført et forprosjekt fra 2019-2020, som har konkludert med de videre satsningsområdene i mellomrommet mellom kulturhistorie, næringsliv og miljø. Oppdatering om det videre arbeidet kommer. 

Om oss: About Us

Kontakt

P1012114.jpg

Har du spørsmål, eller ønsker å bli en del av Pilegrimsbyen Trondheim, ta kontakt med prosjektleder: 

Tor Inge Eikrem

Referansegruppe

PETTER FISKUM MYHR

Direktør for Olavsfestdagene

KIRSTEN SCHULTZ

Daglig leder 
Midtbyen Managment

ANNE STRØMMEN

Avdelingsdirektør Publikumsavdelingen
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

JENS STORLI

Olavshallen

Næringsforeningen

bottom of page